bachehaye ab

از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه‌ها ، در سطح زمین (در زیر خاک) خواهد بود.

در این روش آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود. در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب می‌گردد. آب پس از عبور از فیلترتوری وارد لوله‌های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می‌کند. در حال حاضر این روش آبیاری برای محصولات گران قیمت اقتصادی بوده و گیاهان گلخانه‌ای و کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پلاستیک صرفه اقتصادی داشته باشد امکان پذیر است. ولی برای غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای و سایر محصولاتی که قیمت آن پائین است صرفه اقتصادی ندارد.

آبياري قطره اي داراي روش ها و مفاهيم متعددي بر اساس نوع قطره چکان می باشند مانند: آبياري دريپ، آبياري زير بستري، آبياري فواره اي و آبياري اسپري.

1-آبیاری دریپ

 

در اين روش آب توسط قطره چكانهايي كه در كناردرخت قرار دارند به سطح خاك منتقل مي شود. قطره چكانها معمولا روي لوله فرعي و يا داخل لوله فرعي با فاصله مشخص قرار مي گيرد. دبي اين گونه قطره چكانها معمولا بين 2 تا 8 ليتر در ساعت متغير است.

 

پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا يا پيوسته، يا جريانهاي باريك از حفره هاي ريز آبياري دريپ نام دارد. در بيشتر موارد آبياري دريپ و آبياري تريكل ( قطره اي ) مترادف يكديگر به كار مي روند . 

 

2-آبیاری زیر بستری

 

پخش آهسته آب در زير سطح خاك از قطره چكانهايي با دبي در حدود آبياري دريپ، آبياري زير بستر نام دارد. اين روش با آبياري زير زميني  متداول كه در آن ناحيه ريشه گياه با كنترل سطح ايستابي آبياري مي شود متفاوت است و نبايد اشتباه گرفته شود. 

3-آبیاری فواره ای ( بابلر)

 

پخش آب بر سطح خاك به صورت جريان با ريك يا فواره از سوراخي با دبي بيشتر از آبدهي آبياري دريپ يا زير بستري اما معمولاً كمتر از 1  گالن بر دقيقه، آبياري  فواره اي ناميده مي شود. دبي قطره چكان در اين آبياري از سرعت نفوذ نهايي خاك بيشتر است و ايجاد يك حوضچه براي نگهداري يا كنترل پخش آب ضروري مي باشد. اين روش براي آبياري درختاني كه فاصله آنها زياد است مناسب مي باشد. همچنين براي آبهاي با املاح زياد كه خطـر گرفتگي قطره چكان وجود دارد، در صورت عدم وجود خطر شوري خاك يا كاهش محصول ، استفاده از اين روش توصيه        مي شود.

3-آبیاری آبفشانی( اسپری)

 

در آبياري به روش آبفشاني آب بصورت جت ( JET )  ، مـه  ( FOG )و يا قطرات بسيار ريز آب ( SPRAY ) از خروجي هايي كه روي لوله نصب مي شوند خارج ودر يك دايره كامل و يا قطاعي از دايره پخش مي شود .اخيراً از اين روش براي آبياري درختان ميوه استفاده مي شود. 

در اين روش آب با ميزان دبي كم پاي در ختان پاشيده مي شود. مزاياي اين سيستم اين است كه در آبهاي سنگين وياداراي املاح بالا كه قابليت سيستم آبياري قطره اي را كاهش مي دهند، بدون گرفتگي ميكروجت مي توان استفاده كرد. در اين روش هوا در پخش آب نقش اساسي را بعهده دارد در حاليكه در روشهاي دريپ ، فواره اي و زير بستري ، خاك عامل اصلي محسوب مي گردد.

طرز کار کلی سیستم آبیاری قطره ای

در آبياري قطره اي آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده، پخش مي گردد. وسيله خروج آب به خاك قطره چكان   نام دارد. قطره چكانها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل، فشار موجود در شبكه  لوله را كاهش مي دهند و موجب كاهش دبي تخليه تا حدود ليتر بر ساعت مي شوند. آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ي كاپيلارتي و ثقل در نيمرخ خاك جريان مي يابد، بنابراين سطحي كه به وسيله هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقي آب محدود مي گردد.  در سيستم هاي  قطره اي دور آبياري يك روز و حتي در صورت نياز كمتر امكان پذير است.

براي درختان و تا كها كه گياهاني دائمي با فاصله زياد از يكديگر مي باشند، قطره چكانها به صورت واحد هاي ساخته شده مجزا بوده و توسط يك زايده به خط انتقال آب مرسوم به (( لوله فرعي قطره چكان )) ، (( شيلنگ لوله فرعي))  يا (( لوله فرعي )) متصل مي گردند.

برخي قطره چكا نها به صورت لوله هاي اسپاگتي شكل بوده و چند خروجي دارند. اين امر براي افزايش سطح خيس شده با حدا قل افزايش در هزينه است. براي گياهان رديفي كمتر دائمي، مانند گوجه فرنگي، نيشكر و توت فرنگي، لوله فرعي و قطره چكانها را با هم به صورت يك واحد قابل جدا ساختن مي سازند كه يا سوراخهايي به فواصل 9 تا 36 اينچ  دارند مانند لوله دو محفظه اي و يا ديواره هاي متخلخلي دارند كه آب ار آنها به بيرون تراوش مي نمايد. در هر دو نوع سيستم  قطره اي، لوله هاي فرعي به خط انتقال آب مرسوم به (( مانفولد )) متصل مي شوند.

معرفی سیستم آبیاری قطره ای

در اين روش آبياري ، آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزي (در صورت نياز توام با كود محلول) بوسيله        لوله هائي كه در سطح زمين پخش شده، پس از عبور از قطره چكانهايي كه در محل هاي مناسب در مجاورت گياه قرار داده شده اند، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نياز گياه به خاك داده مي شود.

1- واحد كنترل مركزي

از دستگاههائي تشكيل شده كه آب  پمپاژ شده را پس از تصفيه و افزايش كود ( در صورت لزوم ) و با كنترل دقيق ميزان دبي جريان و تنظيم فشار وارد لوله اصلي شبكه آبياري قطره اي مي نمايد، که به شرح ذیل می باشند.

1 ـ پمپ                                                                                   9 ـ دبي سنج                                                                2 ـ پايه شير تنظيم فشار                                                                 10 ـ لوله اصلي                                                           3 ـ شيرتخليه هوا                                                                         11 ـ شيرهاي قطعات ( اتوماتيك يا دستي )                              4 ـ شير كنترل                                                                            12 ـ لوله نيمه اصلي                                                           5 ـ تانك كود يا دستگاه تزريق كود                                                     13 ـ لوله هاي لترال                                                      6 ـ شير لوله اصلي                                                                       14 ـ بست ابتدائي                                                              7 ـ فشار سنج                                                                            15 ـ شيرهاي شستشو دهنده                                                    8 ـ صافي                                                                                16 ـ واحد كنترل

 

 

وسایل اصلی بكار رفته در دستگاه  كنترل مركزي عبارتند از :  

 الف ـ انواع صافي هاي آب: صافي توري، صافي سيكلوني، صافي شن 

 ب ـ انواع وسايل اندازه گيري  ميزان جريان، شيرهاي خودكار كنترل حجمي، كنتور آب، شيرهاي  خودكار كنترل زماني، شيرهاي يكطرفه و در سيستم هاي مدرن آبياري وسایل بصورت كامپيوتري جهت كنترل و قطع و وصل شيرهاي آب قطعات آبياري بصورت اتوماتيك و با برنامه ريزي كامپيوتري   

ج ـ دستگاه تنظيم كننده فشار  

د ـ شير تخليه هوا  

ه ـ دستگاه تزريق كننده : تانك كود ، جهت مصرف كود

2- لوله هاي اصلي و لوله هاي نيمه اصلي

اين لوله ها معمولاً از جنس پلي اتيلن يا  PVC يا آزبست مي باشند، لوله اصلي آب را از دستگاه كنترل مركزي به لوله هاي نيمه اصلي مي رساند.   ( اين لوله ها در عمق مناسب در خاك قرار داده مي شوند )  

3- لوله هاي رابط

جنس اين لوله ها معمولاً‌ از پلي اتيلن و بندرت از  PVC مي باشد كه در عمق مناسبي از خاك قرار گرفته و آب را از لوله هاي نيمه اصلي           (يا اصلي ) گرفته و در لوله هاي فرعي كه در سطح خاك و در امتداد رديفهاي كشت قرار دارند پخش مي كند.

4- لوله هاي فرعي يا لترالها

اين لوله ها از جنس پلي اتيلن نرم بوده كه قطره چكانها در محلهاي مناسبي روي آن نصب مي گردد.  

5 - قطره چكانها

روي لوله هاي فرعي نصب شده اند. نقش اصلي قطره چكا نها شكستن فشار آب داخل لوله فرعي و ريزش آن بصورت قطره قطره روي خاك       مي باشد. 

6- لوله هاي فرعي قطره چكا ني

در بعضي مواقع نقش لوله هاي فرعي و قطره چكانها در هم ادغام شده و در حقيقت لوله هاي فرعي با سوراخهایی كه در آن تعبيه مي شود و يا از ماده متخلخلي كه ساخته مي شود نقش قطره چكانها را نيز ايفاء مي كند.

7 - بست ابتدایي و انتها یي

  بست ابتدا ئي نوعي اتصال پلي اتيلني مي باشد كه لوله فرعي را به لوله رابط وصل مي كند و بست انتهائي انتهاي لوله را مي بندد. 

 

 

8 -  اتصالات

لوله هاي پلي ا تيلن بوسيله جوش و يا اتصا لات مخصوص بهم متصل مي گردد. 

9  -  فشار شكن

وسيله اي است كه در صورت نياز براي  كاهش فشار آب در ميسر جريان قرار داده مي شود . فشار شكن داراي مكانيسم مخصوصي است كه افزايش فشار آب بيش از حد مجاز در ورودي خود را كاهش مي دهد ، بطوريكه بعد از فشار شكن فشار آب هميشه ثابت مي ماند. 

انتخاب قطره چکان

انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری به مقدار زیاد کاهش می‌یابد و زیانهای ناشی از مسدود شدن مجرا (هزینه تعویض قطره چکان، آبیاری نشدن بوته‌هایی که قطره چکان آن بند آمده و در نتیجه کاهش محصول) در بر خواهد داشت.  

انواع قطره چکانها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می‌گردد. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود.

قطره چکان صفحه‌ای

‌این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود ‌این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می‌شود. مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجبارا از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از 5-1 متغیر است.

  

انواع آرايش قطره چكانها و سطح خيس شده

 در روش آبياري قطره اي تمام سطح زمين مرطوب نمي گردد بلكه درصدي از آن خيس مي شود كه آنرا سطح خيس شده (PW) مي نامند. مقدار  PW  به سطح خيس شده توسط هر نقطه ريزش آب  (AW) ، تعداد نقاط ريزش و آرايش نقاط بستگي دارد.

تعدادنقاط ريزش و انواع آرايش قطره چكانها در روي لوله هاي فرعي

بطور كلي هر چه نقاط ريزش آب ( تعداد قطره چكانها ) بيشتر باشد و قطره چكانها با آرايش مطلوبتري استقرار داده شوند سطح خيس شده (PW) بيشتر بوده ولي سيستم گرانتر خواهد بود. براي اقتصادي بودن طرح مي توان بجاي استفاده از قطره چكانهاي ساده ( داراي يك نقطه ريزش آب ) از قطره چكانهاي چند شاخه ( داراي چندين نقطه خروج آب ) استفاده كرد.

چهار نوع استقرار اصلی قطره چكان ها كه تاكنون معمول بوده و بيشتر مورد استفاده قرار مي گیرد به شرح ذیل می باشند:

1- آرايش مستقيم يك رديفه

در اين نوع استقرار براي هر رديف كاشت يك رديف لوله فرعي اختصاص يافته و قطره چكانها با فواصل ( معمولاً مساوي ) روي آن قرار مي گيرند. حاصل كار ايجاد يك نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) در طول رديف كشت خواهد بود.

اين روش آرايش يك آرايش ساده اي است كه كار گذاري آن براحتي انجام مي گيرد. مخصوصاً اگر از قطره چكانهاي داخل خطو يا از لوله هاي فرعي قطره چكاني استفاده شود، مي توان آنرا براحتي نصب و بسهولت جمع آوري نمود. بطور كلي اين آرايش در كشت هاي رديفي گياهان يكساله كه در آن نياز به ايجاد نوار مرطوب در طول رديف كشت است مناسب و قابل توصيه مي باشد. در باغات با فاصله كشت زياد درختان در روي رديف، امكان عدم استفاده ريشه از نوار مرطوب شده در فاصله بين درختان  روي رديف وجود دارد، بنابراين در فاصله كاشت درختان (در روي رديف) بيش از 6 متر اين آرايش توصيه نمي شود. در اين حالت استفاده از روشهاي آرايشي لوپ (حلقه اي) با استفاده از قطره چكانهاي چند شاخه اي در اطراف درخت مورد توصيه است.

  2- آرايش مستقيم دو رديفي

اين آرايش در باغات ميوه مسن ، مخصوصاً موقعيكه نوع درختان كشت شده داراي زيشه هاي توسعه يافته و پراكنده اي است توصيه مي گردد. در اين روش آرايش قطره چكان چنانكه مشاهده مي گردد از دو رديف لوله فرعي و در دو طرف رديف كاشت استفاده مي شود.  براي كسب حداكثر سطح خيس شده فاصله لوله طرفين رديف كشت بايستي تا حدي زياد باشد كه ميزان  PW  براي فاصله قطره چكانهاي مورد نظر كمتر از 100 % نشود.

 3-آرايش قطره چكانهاي چند شاخه اي

در اين آرايش براي هر رديف از كاشت درختان فقط يك لوله فرعي بكار مي رود ولي بجاي استفاده از قطره چكان ساده (با يك خروجي آب) از قطره چكان با چندين خروجي آب استفاده مي شود.

ممكن است براي هر درخت يك عدد قطره چكان كه داراي 6 شاخه خروجي است بكار رود و يا دو عدد قطره چكان با 4 شاخه خروجي و يا سه عدد قطره چكان هر كدام با دو شاخه خروجي مورد استفاده قرار گيرد بهر حال تعداد قطره چكانها و همچنين تعداد شاخه ها قابل تغييراند در اين آرايش بايستي سعي شود نقاط ريزش در بيشترين فاصله ممكن كه سطح خشكي در بينشان ايجاد نگردد قرار داده شود تا يدينوسيله حداكثر سطح خيس شده بدست آيد. در مقايسه با استقرار لوله فرعي دو رديفه اين آرايش ارزانتر مي باشد ولي اشكال عمده آن ثابت كردن نقاط ريزش و مشكل بودن نصب، جمع آوري و نگهداري اين نوع آرايش است.

 

4-آرايش قطره چكانها بصورت زيگزاك

در اين نوع آرايش براي هر رديف يك عدد لوله فرعي قرار داده مي شود ولي در كنار درخت، لوله دور زده و به ميسر خود ادامه مي دهد. قطره چكانها معمولاً فقط در اطراف درخت استقرار مي يابد. اين نوع استقرار بدليل مشكلاتي كه در نصب و همچنين جمع آوري و نگهداري  لوله هاي فرعي ايجاد مي نمايد كمتر از ساير روشها كاربرد دارد.

مزایای آبیاری قطره ای

آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاكهاست و كمبود رطوبت خاك را قبل از پيداش مكش بالاتر اثر مصرف آب به وسيله گياه از طريق تبخير و تعرق، بر طرف مي سازد. يك سيستم آبياري قطره اي به علت كا ربرد موثر آب و نيروي كارگرداراي مزاياي تكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است.

صرفه جوئي در ميزان آب و هزينه ها : 

 آبياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد و اين مسئله اساسي در اين روش جديد است.  سيستم هاي  قطره اي به آب كمتري  نسبت به ساير سيستم هاي متداول آبياري نياز دارد. مثلاً‌ در باغات درختان جوان، آبياري  با سيستم قطره اي تنها نصف آب مورد نياز آبياري باراني يا سطحي مصرف مي كند. با مسن تر شدن درختان، صرفه جوئي در آب با سيستم قطره اي كاهش مي يابد ما هنوز براي بسياري باغداران آبياري موثر با سيستم قطره اي بعلت كمبود و قيمت بالاي آب، اهميت دارد. هزينه كارگر براي آبياري را مي توان كاهش داد، زيرا در سيستم قطره اي كافي است كه پخش آب تنظيم گرديده و سيستم به كار انداخته شود. اين تنظيم ها توسط وسايل اتوماتيكي انجام مي گيرد كه نياز به كارگر چنداني ندارد.

عمليات زراعي آسانتر :

از آنجا كه بيشتر سطح خاك هرگز با آبياري قطره اي خيس نمي شود، رشد علف هرز كاهش مي يابد. در نتيجه هزينه كارگر و مواد شيميايي براي كنترل علف هرز پائين مي آيد. همچنين چون با آبياري قطره اي خاك كمتري خيس مي شود، عمليات زراعي ديگر در باغات را مي توان بدون وقفه  ادامه داد. مثلاً در گياهان رديفي، فاروهائي كه كارگران روي آنها راه مي روند نسبتاً خشك و محكم باقي مي ماند.

كودها را مي توان در آب آبياري تزريق نمود كه با اين كار نيازي يه نيروي كارگر براي پخش آنها روي زمين نيست. براي اين منظور كودهاي بسيار محلولي در بازار موجود بوده و انواع مختلف آنها كودپاشي از طريق سيستم قطره اي را گسترده ساخته است. بعلت كنترل بيشتر روي محل و زمان پخش كود با سيستم قطره اي، كارايي كود پاشي افزايش يافته است.  

به كارگيري آ‌ب شور :

 آبياريهاي مكرر رطوبت خاك را در حدي نگه مي دارد كه بين دو حالت خيلي خشك و خيلي تر نوسان نمي كند و بيشتر قسمت هاي خاك از هواي كافي برخوردار است. خيس ماندن خاك بين آبياريها، نمكهاي موجود در محلول را رقيق تر نگه مي دارد. بهمين جهت در سيستم قطره اي مي توان از آب با شوري بيشتري نسبت به ساير روشهاي آبياري استفاده كرد.

مورد استفاده در خاكهاي صخره اي و شيب هاي تند :

سيستم هاي آبياري قطره اي را مي توان طوري طراحي كرد كه در هر نوع توپوگرافي به نحو موثر قابل استفاده باشد. در اراضي صخره اي، حتي اگر فاصله بين درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد، مي توان آبياري قطره اي را به نحوي موثر به كار گرفت زيرا آب بسيار نزديك به هر درخت پخش مي شود.

 

معايب آبياري قطره اي :

هزينه نسبتاً بالا ، گرفتگي قطره چكانها ، ايجاد شوري موضعي و پخش نا منظم و لكه لكه اي رطويت خاك از معايب اصلي سيستم هاي آبياري قطره اي بشمار مي آيند.    

گرفتگي :

 چون خروجي فطره چكانها بسيار ريز هستند ، ذرات معدني يا آلي موجب گرفتگي آنها مي شوند. گرفتگي باعث كاهش دبي تخليه ، غير يكنواختي پخش آب و در نتيجه صدمه به گياه مي گردد. در برخي موارد، ذراتي در آب آبياري موجود است و قبل از ورود به شبكه لوله ها تصفيه نمي شود. در موارد ديگر، ذرات در داخل خط لوله يا با تبخير آب از روزنه قطره چكانها بين آبياريها وارد آب مي شوند. اكسيد آهن ، كربنات كلسيم و بقاياي جلبك و ميكروبها در بعضي سيستم هاي آبياري تشكيل شده اند. تصفيه شيميائي آب منجر به حذف يا كاهش مشكل گرفتگي قطره چكانها مي گردد.  

يكنواختي :

بيشتر قطره چكانهاي قطره اي داراي فشار سرويس پائيني هستند ( 3 تا 20 Psi) . اگر مزرعه داراي شيب تندي باشد ، دبي قطره چكان در خلال آبياري تا حدود 50 درصد پيش بيني شده تغيير كرده و بعد از بستن آب، قطره چكانهاي پائين تر همچنان به تخليه آب ادامه مي دهند. برخي گياهان بيشتر و گياهان ديگر كمتر آب دريافت مي كنند.  

شرايط خاك :

بعضي خاكها داراي سرعت نفوذ نهايي كافي براي دريافت دبي تخليه قطره چكانها نبوده و توليد روان آب يا شرايط ماندابي مي نمايند . با دبي تخليه 1 گالن برساعت، خاك بايستي داراي سرعت نفوذ نهايي 5/0 اينچ بر ساعت باشد تا قطر دايره تر شده در اطراف قطره چكاناز 2 فوت تجاوز نكند. معمولاً خاكهاي شني، بويژه با لايه بندي افقي اندك، براي آ بياري قطره اي بسيار مناسب مي باشند. اينگونه لايه بندي براي آبياري قطره اي مفيد است زيرا حركت جانبي آب را افزايش داده و حجم بيشتري از خاك را مرطوب مي سازد. تجربه نشان داده است كه خاكهاي داراي بافت متوسط مناسب آبياري قطره اي بوده، اما برخي خاكهاي بافت ريز روان آب توليد كرده اند.

تجمع نمك :

نمكها در سطح خاك تجمع يافته و خطر بالقوه اي براي گياه فراهم مي سازد زيرا بارانهاي سبك املاح را به ناحيه ريشه گياه منتقل مي سازد. بنابراين، وقتي بعد از دوره تجمع نمك باران مي آيد، آبياري بايستي طبق برنامه ادامه يابد تا به اندازه 5 سانتي متر باران وارد خاك شود و نمكها را از ناحيه ريشه گياه خارج سازد.

در خلال آبياري قطره اي ، نمكها در زير سطح خاك و پيرامون حجم خيس شده خاك با قطره جكان نيز تجمع مي يابد. خشك شدن خاك بين آبياري ها موجب حركت معكوس آب خاك و اتنقال نمك از پيرامون ناحيه خيس شده به طرف قطره چكان مي گردد حركت آب بايستي هميشه دور از قطره چكان باشد تا از صدمات ناشي از نمك جلوگيري شود. برای شست و شوی این نمکها به دو روش عمل می‌کنند :

-       در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست و شوی نمکهای فوق استفاده می‌شود.

-       هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

 

 

خطرات :

اگر حوادث كنترل نشده اي موجب قطع آبياري گردد ، به گياه سريعاً صدمه وارد مي شود. زيرا توان ريشه ها براي گرفتن آب و مواد غذائي به حجم نسبتاً كوچك خاك خيس شده محدود مي گردد. جوندگان لوله هاي فرعي پلي اتيلن را مي جوند براي رفع اين مشكل و كنترل جوندگان، بايستي از لوله هاي فرعي از جنس پي وي سي استفاده كرد . با شكستن خط لوله انتقال آب اصلي يا درست كار نكردن سيستم تصفيه ، مقداري مواد زايد وارد آب مي شود. با بروز اين گونه حوادث، تعداد زيادي از قطره چگانها دچار گرفتگي مي شوند كه بايستي تعمير يا تعويض گردند. 

نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:6 توسط من|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت